Disclaimer & Privacy

Op alle informatie van deze website is deze disclaimer van toepassing. Alhoewel wij de informatie, de grafieken en onze commentaren/analyses, zo goed mogelijk proberen weer te geven, is het mogelijk dat bepaalde informatie veranderd is of niet meer juist blijkt te zijn. Indien deze informatie gebruikt wordt voor het kopen of verkopen van financiële producten, bent u zelf verantwoordelijk voor uw beslissingen.

Wij geven geen enkele garantie dat de conclusies die wij trekken en de signalen/adviezen die wij geven op basis van onze bevindingen, tot winst of verlies zullen leiden.

Inschrijvers van de actiepagina’s of andere campagnes sluiten zich automatisch aan op de gratis nieuwsbrief van Value Jagers, die in principe wekelijks verschijnt. Uitschrijven van de nieuwsbrief kan via de uitschrijflink onderaan iedere mail die u van ons ontvangt. Uw gegevens worden veilig bewaard en niet gedeeld met derden!

Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Dit geldt voor onze adviezen in het verleden, in het heden en in de toekomst. Tevens aanvaardt Value Jagers geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van koersen, gegevens of ideeën verstrekt door Value Jagers. In het algemeen geldt dat beleggen risico’s met zich meebrengt. De afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Al onze rapporten, teksten, kooptips en analyses zijn auteursrechtelijk beschermd, waarbij elke onrechtmatige verspreiding van een stukje tekst van onze website of onze rapporten aanleiding zal geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 10.000 EUR per inbreuk, ongeacht het recht van Value Jagers om haar hogere schade te begroten. Het kopiëren of doorsturen van exclusieve informatie (zoals een kooptip) is strikt verboden zonder toestemming!

Verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Value Jagers zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Value Jagers geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager dan gemiddeld uitvallen en zullen meer schommelen naar mate de beleggingsvorm risicovoller wordt. Iedere vorm van beleggen kent goede en slechte tijden. Winnende en verlieslatende transacties zullen elkaar afwisselen. Financiële markten kunnen extreem volatiel (beweeglijk) zijn. Zeer hevige koersbewegingen kunnen niet voorzien of vermeden worden. Extreme koersbewegingen kunnen voor grote verliezen en grote winsten op uw positie zorgen.

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst!